Song Name: sun raha hai na tu ro raha hu main , tu ha kay nahi