Song Name: Devil Inside Singers: Bohemia, Mart, Haji Springer PadHa LiKhA Mai KaM LaGu MAi ZydA