MOVIE – Majaz – Ae Gham – E – Dil Kya Karun (2016) CAST – Priyanshu