(Shah Rukh Khan) ki (Dilwale) ki tamam wakat 4th sb sy zada baroon mulk makeem grosser