Roy – Tu Hai Ki Nahi – Ranbir Kapoor Here is the first look – 1

 

Roy -Tu Hai Ki Nahi - Ranbir Kapoor Here is the first look  (3) Roy -Tu Hai Ki Nahi - Ranbir Kapoor Here is the first look  (1) Roy -Tu Hai Ki Nahi - Ranbir Kapoor Here is the first look  (2)

Roy - Tu Hai Ki Nahi - Ranbir Kapoor Here is the first look

Tags:

4 years ago